Uni - Art Koleksiyonu

Enstalasyon
Tuval üzerine yağlı boya, bisiklet

kuresel_amaclar_01_siyah_edited.png
ska1_edited_edited.png

Aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi

Hedefler

IMG_0014.png

Bisiklet

Zekine Kundukan

Fiziksel olarak tablonun önüne yerleştirilmiş gerçek boyutlardaki çocuk bisikletinin, tablodaki kızla ayrı düzlemlerde/boyutlarda olması kız ve elde etmek istediği bu eşya arasındaki mesafeyi daha da arttırarak yerleştirmeye ayrı bir gerçeklik kazandırır. Farklı şekillerde yorumlanabilmekle birlikte, bisikletin mum ile kaplanmış olması doğum günlerini ve bisikletin tablodaki çocuk tarafından istenilen, dilenen bir obje olduğunu çağrıştırır. Kullandığı soluk renkler ve kalın fırça darbeleri ile eserdeki çocuğun ruh halini izleyiciye başarıyla aktaran Kundukan; bazı insanların kolayca elde edebilen şeylerin, bazıları için erişilemez bir lüks olduğunu gözler önüne sermektedir.

Yoksulluk düşünüldüğü zaman akla ilk gelen barınma, beslenme gibi fiziksel ihtiyaçların yanında sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar çoğu zaman kolayca göz ardı edilebilir. Birçok ülkede asgari maaş ve açlık sınırı hesaplanırken sadece fizyolojik ihtiyaçlar göz önünde bulundurulur fakat insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayamaması da başka yoksulluk alanlarına kapı aralamaya devam eder. Birincil olarak fizyolojik ihtiyaçların giderilmesinin yanında sosyal ihtiyaçların da karşılanması bütünsel gelişimi destekleyip dezavantajlı grupların direnç kazanmasında ve yoksulluğun azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Toplumsal gelişim ancak bütün paydaşların güçlenmesiyle gerçekleştirilebilir çünkü nihayetinde bir toplum olarak en zayıf halkamız kadar güçlüyüz.

Sanatçı Hakkında:

Kundukan eserlerindeki ‘’olağandışı manzaraları’’; belleğimizi oluşturan gelenek ve görenekler, dinsel baskı, otorite ve şiddet, ataerkil yapı, toplumsal koşullanma izleri gibi kendi geçmişinden aldığı imgelerle yorumlayarak bir araya getirir.

Beslendiği temel kaynaklardan biri çocukluk yılları olan sanatçı, resimlerinde izleyiciyi bir anlamda “mahrem”ine dahil etmektedir. Sanatçı, bireysel bellekten yola çıkıp, normalleştirilen aile kurumuna daha derinden bir bakışla yaklaşarak; toplumsal belleğimizi şekillendiren bu kurumdaki, dokunulmaz, sorgulanmaz ve hatta tabu haline gelmiş hastalıklı yönleri sorgulayan çalışmalar gerçekleştirirken, kadının (ve kız çocuklarının) ötekileştirilmesi, cinsel istismar ve cinsiyet ayrımcılığını eserlerine konu eder.

ska 13.2.png

İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin politika ve planlara entegre edilmesi

Veriler

ska 13.2.png

İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin politika ve planlara entegre edilmesi

Veriler