‘Yaklaşmak’ TDK’da 2 şekilde tanımlanır;

1.  Arada az bir aralık kalacak biçimde ilerlemek, aradaki uzaklığı azaltmak veya büsbütün ortadan kaldırmak için ileri gitmek.

2. Bir konuyu, bir sorunu ele alarak belli bir biçimde değerlendirmek.

Yaklaş, giderek daha kompleks bir hal almakta olan, hızlı ve çok (ama derinleşmemiş) bilgiye maruz kaldığımız yeni dünya düzeninde bir sorunu derinlemesine ele alarak üzerinde kolektif, odaklanılmış bir tartışma, düşünme ve disiplinlerötesi çalışma imkanı sağlayan müşterekleşme zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Herkese açık bu müşterek zemin, çok disiplinli paydaşlar arasında yeni bağlantılar kurarak sadece probleme olan mesafemizi değil, aynı zamanda paydaşlar arasındaki mesafeleri de azaltacaktır.