Küçük ekran paneller.jpg

10 Aralık’ta gerçekleşen Yaklaş Nişantepe Panelleri’nde, Nişantepe Mahallesi’ni, dezavantajlı gruplarla çalışma fırsatı bulmuş, SOYAÇ’tan Çimenev’e birçok kurumun üyesi olan değerli konuşmacıların eşliğinde ÖzÜ Forum Alanı’nda dinleyicilerde de gelen sorularla, Nişantepe Mahallesi ve mahalle hakkında yapılabilecekler kolektif olarak tartışıldı.

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’ndan Özlem Bahadır Karaoğlu ve Okan Pala’nın moderatörlüğünü yaptığı paneller ‘Bilinmeyen Sokağı’ ve ‘Bir Yerden Başlamak’ başlıkları altında gerçekleştirildi. Bilinmeyen Sokağı panelinin ilk oturumunda Elmas Arus tarafından romanlar ve Nişantepe Mahallesi ile ilgili, Nişantepe Mahallesi'ne yönelik gelecek projelerine de temel sağlayacak birçok önemli bilgi paylaşıldı. Panelin ikinci oturumunda Çekmeköy Belediyesi, Maltepe Üniversitesi – SOYAÇ, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin çalışmaları panel konuşmacıları Mümtaz Özdem, Esma Figen Karadayı, Narin Bağdatlı Vural ve Melike Arslan’ın anlatımıyla tartışıldı. Bir Yerden Başlamak panelinin ilk oturumunda ise İstanbul Bilgi Üniversitesi – Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve Çimenev yerleşkesinin çalışmaları hakkında konuşuldu. Panelin son oturumunda Ali Denizci tarafından herkesin gördüğünden ve duyduğundan sorumlu olduğu vurgusu yapıldı.

Panel Akışı

Bilinmeyen Sokağı

1. Oturum

  • Özlem Bahadır Karaoğlu - Moderatör

  • Elmas Arus – Sıfır Ayrımcılık Derneği

   

 

 

 

 

 

‘Bir Yerden Başlamak’

1.Oturum

  • Okan Pala – Moderatör

  • Elif Göçmen – Açık Alan Derneği

  • Gizem Külekçioğlu – Tarlabaşı Toplum Merkezi / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bilinmeyen Sokağı

2.Oturum

  • Özlem Bahadır Karaoğlu – Moderatör

  • Esma Figen Karadayı, Narin Bağdatlı Vural, Melike Arslan – SOYAÇ / Maltepe Üniversitesi

  • Mümtaz Özdem – Çekmeköy Belediyesi

   

 

 

 

 

‘Bir Yerden Başlamak’

2. Oturum

  • Okan Pala - Moderatör

  • Ali Denizci – Deliler ve Veliler Derneği

Konuşmacılar

Trakya Üniversitesi Radyo-TV Yayıncılığı ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakülteleri’nden mezun olmuştur. 2009 yılından beri Türkiye’deki Roman nüfusunun sosyal içermesi, önyargı ve ayrımcılıkla mücadele ve dezavantajlı gruplara yönelik devlet politikalarının geliştirilmesi için farkındalık ve savunuculuk faaliyetleri yapan Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin kurucu başkanıdır. 2014 yılında Avrupa Konseyi Raoul Wallenberg İnsani Yardım Ödülü’ne layık görülmüştür. Türkiye’nin 38 şehrinin 400 Roman mahallesinde Roman üst başlığı altında toplanan Rom, Dom, Lom ve Abdal gruplarının yaşamlarını anlatan ve ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül almış Buçuk belgeselinin yönetmenidir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Genel Sosyoloji

ve Metodoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2012 yılından beri Maltepe Üniversitesi, Sosyal

Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2014 yılından beri Maltepe Üniversitesi, Sokakta

Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) çalışmaları

kapsamında örgün eğitime devam eden ve devamsızlık nedeniyle okul terki riski ile karşı

karşıya kalan öğrencilerin yaşadığı çeşitli sorunların önlenmesi ve çözümüne yönelik okul

rehber öğretmenleri ve idarecileri, aileler ve diğer kurumlar arasında koordinasyonu

sağlamaya yönelik okul sosyal çalışması yürütmektedir.

1965 Elazığ doğumlu Mümtaz Özdem, eğitim hayatını Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olarak tamamladı. TİGEM Konya Merinos Üretme Çiftliği ve TİGEM Hayvan İşletmesinde görev yaptıktan sonra Konya Ereğli Belediyesi ile belediyecilik kariyerine başladı. Taşdelen Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak görev yapan Mümtaz Özdem, Çekmeköy  Belediyesin de Sağlık İşleri Müdürü ve Temizlik İşleri Müdürü görevleri yaptı. Muhtarlık İşleri Müdürü olarak meslek hayatını sürdürmektedir. Çeşitli STK görev yaptı yapmaya da devam etmektedir.

Esra Gençtürk 1977 yılında Robert Kolej’den, 1981 yılında da University of Southern California’dan mezun olduktan sonra İşletme Yüksek Lisans derecesini 1983 yılında, Pazarlama doktorasını 1990 yılında University of Minnesota'da tamamladı. 1989 - 1996 yılları arasında The University of Texas at Austin'de Pazarlama ve Uluslararası İşletme öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Gençtürk, 1996-2009 yılları arasında da Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Özyeğin Üniversitesi’ne 2009 yılında Sektörel Çözümler Programı Akademik Direktörü olarak katılan Gençtürk, 2011 yılında Rektör Yardımcılığı, Şubat 2014 itibariyle de Rektörlük görevini üstlendi.

1964 yılında, eğitimli bir ailenin çocuğu olarak; Boğaz’da bir yalıda doğdu. Etiler Lisesi’nde okurken, yasadışı sol-anarşist bir örgütte militan oldu.  İş dünyasının, yaşamın, ülkenin ve dünyanın çelişkilerini kabul etmediği için; evsiz bir alkolik olarak sokaklarda yaşamaya başladı. 3,5 yıl sokaklarda yattı. Bunun son 8,5 ayını, Aşiyân Mezarlığı’nda satın aldığı boş bir mezarda geçirdi. Sonra yeni bir yaşam mümkün olabilir deyip, önce alkolü ve uyuşturucuyu bırakarak yeniden hayata başladı. İstanbul’un en yoksul semti olan Balat’a geldi. ‘Derviş Baba Deliler, Abdallar, Meczuplar ve Aşıklar Kahvehânesi’ni kurdu. Başlangıçta mahallenin yardıma ihtiyacı olan delileri ve parkta yaşayan evsizleri ile başladığı yardımları sonra çok daha kapsamlı bir hale geldi. Yaşam felsefesi; ‘görüyorsan, duyuyorsan; sorumlusun!’ felsefesidir...

Mimarlık eğitimi aldı. İnsan-doğa-mekan ilişkilerini ‘kendiliğindenlik’ kavramı üzerinden incelediği doktora tezini tamamladı (MSÜ, 2013). EkoYapı dergisinin kurucu ekibinde rol aldı, yayın yönetmenliğini üstlendi. İnsanın kenti, kentin insanı her yeni gün yeniden şekillendirmesi ile ilgilenir. İnsanın mekanla ve kentle etkileşiminde bütünleşik yaklaşımın önemine inanır, içselleşmesi ve yaygınlaşması için çalışır.

İstanbul Çözüldü (2017) kitabı aracılığıyla kentle ve  mekanla aramızdaki görülmesi zor bağlara odaklanır.

Çalışmaları herhangi bir disiplinle sınırlı değildir; bir türü başka bir türün imkanlarıyla genişletmekten hoşlanır ve bunu önemli bulur.

Doç. Doç. Dr. Esma Figen Karadayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde

lisans, Hacettepe Üniversitesi’nde Nüfus Bilimleri’nde yüksek lisans ve Çukurova

Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı alanında doktora derecelerini tamamlamıştır.

Kaliforniya San Diego üniversitesinde Kıyaslamalı İnsan Bilişimi Laboratuarında (LCHC)

Sosyo Kültürel Psikoloji Yaklaşımının uygulama alanı olan ve dezavantajlı çocuk ve

gençlerin bireysel gelişimini ve topluma entegrasyonu hedefleyerek 30 yıldır başarı ile

sürdürülen Beşinci Boyut Projelerine aktif olarak katılmıştır. Akademik çalışmalarını 1998

yılından sonra farklı kurumlarda üniversite öğrencileri ile birlikte toplumda bulunan

dezavantajlı çocuk ve gençler, anneleri, farklı yetişkin grupları ile 20 yıldan fazla bir süredir

çalışmıştır. Son on yıldır Maltepe Üniversitesi SOYAÇ çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. 2003 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Gizem Külekçioğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini sırasıyla Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı’nda tamamladı. 2007 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışmaktadır. Merkezde proje ve faaliyetlerin içerik geliştirilmesi ve takibinden sorumludur. Külekçioğlu Türkiye’de göçler ve mülksüzleşme, göç ve çok dillilik, mevsimlik işçi göçü ile kırsalda ve kentte çocuk işçiliğine dair projeler yanı sıra göç ve edebiyat, göç ve göçmenler hakkında farkındalık ve önyargıların kırılmasına dair etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği yönetim kurulunda görev almış ve çocuk hakları, çocukların sosyal faaliyetlerle güçlendirilmesi gibi projelerde koordinatörlük yapmıştır. 

Iktisat okudu, organizasyon teorisi doktorasina devam ediyor. Kitap, makale ve kongre bildirileri yayinladi.  Ozyegin Universitesi Surdurulebilirlik Platformu’nun kurulus calismalarinda yer aldi.  Ozunde insani odagina alarak cesitli konular uzerine dusunup, uretmeyi seven bir sosyal bilimci.  Teori ve pratigin simbiyotik iliskisine inanan daimi ogrenci, ogrenen.