10 Aralık’ta gerçekleşen Yaklaş Nişantepe Panelleri’nde, Nişantepe Mahallesi’ni, dezavantajlı gruplarla çalışma fırsatı bulmuş, SOYAÇ’tan Çimenev’e birçok kurumun üyesi olan değerli konuşmacıların eşliğinde ÖzÜ Forum Alanı’nda dinleyicilerde de gelen sorularla, Nişantepe Mahallesi ve mahalle hakkında yapılabilecekler kolektif olarak tartışıldı.

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu’ndan Özlem Bahadır Karaoğlu ve Okan Pala’nın moderatörlüğünü yaptığı paneller ‘Bilinmeyen Sokağı’ ve ‘Bir Yerden Başlamak’ başlıkları altında gerçekleştirildi. Bilinmeyen Sokağı panelinin ilk oturumunda Elmas Arus tarafından romanlar ve Nişantepe Mahallesi ile ilgili, Nişantepe Mahallesi'ne yönelik gelecek projelerine de temel sağlayacak birçok önemli bilgi paylaşıldı. Panelin ikinci oturumunda Çekmeköy Belediyesi, Maltepe Üniversitesi – SOYAÇ, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin çalışmaları panel konuşmacıları Mümtaz Özdem, Esma Figen Karadayı, Narin Bağdatlı Vural ve Melike Arslan’ın anlatımıyla tartışıldı. Bir Yerden Başlamak panelinin ilk oturumunda ise İstanbul Bilgi Üniversitesi – Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve Çimenev yerleşkesinin çalışmaları hakkında konuşuldu. Panelin son oturumunda Ali Denizci tarafından herkesin gördüğünden ve duyduğundan sorumlu olduğu vurgusu yapıldı.

Panel Akışı

Bilinmeyen Sokağı

1. Oturum

  • Özlem Bahadır Karaoğlu - Moderatör

  • Elmas Arus – Sıfır Ayrımcılık Derneği

   

 

 

 

 

 

‘Bir Yerden Başlamak’

1.Oturum

  • Okan Pala – Moderatör

  • Elif Göçmen – Açık Alan Derneği

  • Gizem Külekçioğlu – Tarlabaşı Toplum Merkezi / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bilinmeyen Sokağı

2.Oturum

  • Özlem Bahadır Karaoğlu – Moderatör

  • Esma Figen Karadayı, Narin Bağdatlı Vural, Melike Arslan – SOYAÇ / Maltepe Üniversitesi

  • Mümtaz Özdem – Çekmeköy Belediyesi

   

 

 

 

 

‘Bir Yerden Başlamak’

2. Oturum

  • Okan Pala - Moderatör

  • Ali Denizci – Deliler ve Veliler Derneği

Konuşmacılar