top of page
kuresel_amaclar_11_siyah_edited.png
ska11_edited.jpg

Güvenli ve erişilebilir konutlar

Hedefler

828 milyon

Yaklaşık 828 milyon insanın gecekondularda yaşadığı tahmin ediliyor ve bu sayı artmaya devam ediyor.

Veriler

Facsimile

Murat Germen

Uni - Art Koleksiyonu

Fotoğraf
Pleksi üzerine baskı

IMG_9961.jpg
IMG_9959.jpg

Kent silüetinin panaromik fotoğrafının ufuk çizgisine yakın bir hizadan manipüle edilerek oluşturulan eser, izleyiciyi kentin imgesine farklı bir gözle bakmaya davet eder. Dini yapılar, sermayeye ait yüksek yapılar bu müdahelenin ardından hala görünürlüğünü korurken, konut, yeşil alan benzeri kamusal mekanlar giderek görünmez olur. Çalışma serisinin adı -facsimile (tıpkıbasım) bu durumun dünyanın hemen her yerinde benzer şekilde olduğunu işaret eder.

 

#kenthakki #konuthakki #kulturelmirasinkorunmasi #yasanabilirsehirler #kentinruhu #soylulastirma #kentsuclari #erisilebilirkent #kapsayicikent #engellidostukent #dirençlikent

 

Sanatçı Hakkında:

Fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan Germen eserlerinde; aşırı kentleşme ve soylulaştırmanın etkileri, mülkiyet / mülksüzleştirme, emperyalizmin yeni biçim / aygıt / yöntemleri, katılımcı vatandaşlık, kent hakları, yerel kültürlerin sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat, iklim değişikliği, küresel ısınma, su hakları gibi konulara odaklanır. Kültürel miras, yerel arşivleme, delil toplama eylemi olarak belgeleme, kişisel bellek / toplum belleği çatışmaları, ihanetler ve emanetler arasındaki dinamikler sanatçının işlerinde merkeze oturan bazı kavramlardır. 

bottom of page