top of page
kuresel_amaclar_16_siyah_edited.png
ska16_edited.jpg

Şiddetin her yerde azaltılması

Hedefler

68,5 milyon

2017 yılı sonu itibarıyla 68,5 milyon kişi zulüm, çatışma, şiddet veya insan hakları ihlalleri nedeniyle zorla yerinden edildi.

Veriler

Kamu Bandı

Saniye Dönmez

Uni-Art Koleksiyonu

Enstalasyon
Kumaş

‘Kamu Bandı’ eseri büyütülmüş bir yara bandıdır. Çok büyük yaraları işaret eden eser, iyileşmenin nasıl olacağını, yöntemini, yeterliliğini tartışmaya açar. Kelime anlamı itibariyle “Kamu” Bandı hem halkının (kamunun) yaralarını iyileştirecek devlet (kamu), hem de devletin yaralarını iyileştirecek halkı ifade edecek şeklinde yorumlanabilir. Devlet ve halkın bu simbiyotik ilişkisi göz önüne alındığında söz konusu iyileşme ancak adalet sisteminin geliştiği, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, katılımcı, kapsayıcı ve gelişmiş yönetişim sistemlerinin ve kurumların tesisi ile sağlanabilir. Ayrıca, yara bandıyla iyileşemeyeceği belli büyüklükteki yaraları da ifade eden bant, izleyicide tedavi mi-kapatıcı mı? sorularını da gündeme getirir.

 

#hukukunüstünlüğü #katılımcıyönetişim #kapsayıcıkararalmamekanizmaları #hesapverebilirkurumlar #şeffafkurumlar #şiddeteson #yolsuzluklarason #çocukistismarınason #organizesuçason
 

Sanatçı Hakkında:

2012’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nü bitiren Saniye Dönmez, sosyolojik konuları bir cambaz gibi titizlikle ince bir ipin üzerinde yürürcesine ele alarak ironikleştirir. Yapıtlarında güzel olanın tanımından çok, güzel olanı tanımlayan göstergeleri yok sayarak beklentileri ters yüz eden sanatçı, zamana tanıklık eden nesnelerdeki deformasyonu bir araya getirerek oluşturduğu yeni görüntülerle, hem görüntüye hem de yeniden üretilene dair geçen sürecin müdahale ile nasıl bir boyuta taşındığını araştırır.

kamu_bans.png
bottom of page