top of page
kuresel_amaclar_02_siyah_edited.png
ska2_edited_edited.png

Güvenilir ve besleyici gıdaya evrensel erişim

Hedefler

ska 2 istatistik 1_edited.png

Üretilen bütün gıdanın üçte biri hiç tüketilmiyor.

Veriler

OZYUNI036_edited.jpg

Toprağın Altı

Ali İbrahim Öcal

Uni - Art Koleksiyonu

Tablo
Tuval üzerine akrilik

Birçok yerde karşımıza çıkabilecek ‘sıradan’ bir toprak parçasının yan kesitinden oluşan eser, tanıdık bir görüntüyü günlük hayatta karşılaşılmayan bir açıdan resmederek, “her yerde”  olanı görülmeyen ve fark edilmeyen taraflarıyla gösterir.  Eser, tohumun toprakla ilişkisini filizlenme, büyüme, yok olma, yeniden doğma kavramları çerçevesinde izleyiciye sunarak tohumun toprakla büyük ilişkisinin küçük bir kesitini resmederken izleyiciyi doğal döngünün filizlenme, büyüme, yok olma, yeniden doğma vb. kavramlar ve gıda üretim-bölüşüm sistemleriyle genişletilmiş bir tartışmaya davet eder.  

 

#gıdagüvenliği #sürdürülebilirtarım #agroekoloji #onarıcıtarım #gıdaisrafı #küçükçiftçi #genetikçeşitlilik #dayanıklıtarımuygulamaları #tarımpolitikaları

Sanatçı Hakkında:

Genellikle doğadan esinlenerek doğa kökenli malzemeleri kullandığı çalışmalarında Öcal, toprak, tohum, filizlenme, büyüme, yok olma, yeniden doğma, insan-hayvan ilişkileri gibi konuları irdeler. Anlatım/üretim biçiminin oluşturduğu “her yerdelik duygusu”nun yapıtlarında özgürleştirici bir alan açtığına inanır. Sanat üretimine dijital ortamda başlayan Öcal, resim, fotoğraf, heykel, yerleştirme ve video gibi farklı medya ve tekniklerden yararlanır. Sanatçı farklı teknik ve malzemeleri bir arada kullanarak oluşturduğu imgesel evrenin en belirleyici özelliğinin ise multi-disipliner bir örgüye sahip olması olarak açıklar.

bottom of page