top of page
kuresel_amaclar_03_siyah_edited.png
ska3_edited.jpg

Anne ölümlerinin azaltılması

Hedefler

ska 3 istatistik 1_edited.png

2005 senesinden beri gittikçe azalıyor olmasına rağmen, hala 2 milyona yakın çocuk sıtma ve alt solunum yolu enfeksiyonu gibi bulaşıcı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor.

Veriler

oyku_ylmaz.png

Hey You

İlke Yılmaz

Uni - Art Koleksiyonu

Heykel
Alçı, kağıt

Eser, insan vücudunu bir çöp torbası içinde sıkışmış bir şekilde betimleyerek, izleyicide antroposen çağının insan sağlığı  üzerindeki olumsuz etkilerini çağrıştırır.  Heykelin dinamik pozu, kırmızı babetleri ve kinetik oluşu itibari ile çocuksu ve pozitif bir algı yaratırken; çöp torbasının çağrıştırdığı negatif anımsatıcılar, bir çelişki oluşturur.. Eserin kinetik özelliği beden - hareket ilişkisine dikkat çekerken, izleyici bedeni ile kurduğu ilişki üzerinden modern hayatın gündelik pratiklerini sorgulamaya davet eder. bir gönderme yapar. 

#hareket #havasutoprakkirliliği #bulaşıcıhastalıklar #üremesağlığı #erişilebilirilaç #erişilebiliraşı #sağlıkgüvencesi #önlenebilirölümler #maddebağımlılığı #trafikkazaları

Sanatçı Hakkında:

Yılmaz, yapıtlarında sanatsal çalışmanın temelindeki ‘özgürleşme çabası’nı irdeler. Türk toplumunda gözlemlenen sosyal olgulara göndermeler yaparak sanat piyasasının baskıcı ortamına dair yorumlar sunar. Heykel, kolaj ve performans gibi farklı anlatım tarzlarını kullanan sanatçının çalışmalarındaki  amacı; imaj bombardımanından şizofrenik bir hale gelmiş çağdaş toplum izleyicisinin kırılan gerçeklikle tekrar empati kurmasını sağlamaktır. Sanatçı doğayı, insanı ve kültürü yan yana koyup ilişkilendirirken, çevrede bulunan ya da bulduğu eşyaları ve bağlamları işlerinde sık sık kullanır.

bottom of page