top of page
kuresel_amaclar_05_siyah_edited.png
ska5_edited.jpg

Kadınlar ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması

Hedefler

ska 5 istatist son 1_edited.png

Her 3 kadından 1'i hayatının bir noktasında cinsel veya fiziksel şiddete maruz kalıyor.

Veriler

Madonna

Funda Alkan

Uni - Art Koleksiyonu

Tablo
Bez üzerine yün işleme

madonna.png

Madonna’nın ikonik portrelerinden birinin yorumlandığı eserde, yüzde dudak dışında hiçbir öğe betimlenmeyerek izleyicinin resimdeki kadınla bağ kurması engellenir.  Başta göz olmak üzere ayırt edici yüz hatlarından arındırılan Madonna, biricikliğini yitirir ve bir ‘güzellik imgesi’ olarak metalaşır. Bu yaklaşım ile sanatçı, gündelik hayatta sürekli belirli kalıplara sokularak ‘güzel’ olmak zorunda bırakılan kadınların, seyir objesine dönüşümünü tartışmaya açar. Eserde kullanılan Pointilizm tekniği ile birleştirilen birçok farklı nokta, bütünsel ve anlamlı bir imge meydana getirir. Bütünü oluşturan bu “point”ler yün işlemeden yapılmıştır ve kadınların toplum tarafından tanımlanmış cinsiyet rollerine bir gönderme olarak okunabilir. Öte yandan, eserde yer alan kadın imajının yüzünün bütünüyle resmedilmemesi ve vücut dili öznenin metalaşması konusunda izleyicinin kafasında soru işareti bırakır.

#toplumsalcinsiyeteşitliği #toplumsalcinsiyetrolleri #cinsiyetyanlılığı #toplumsalcinsiyetkörlüğü #kadınakarşışiddetlemücadele #çocukgelin 

 

Sanatçı Hakkında:

Çeşitli boyutlarda noktaların kullanıldığı pointilizm tekniği ile yaptığı eserlerde genellikle kadın figürlerini çalışan Alkan, eserlerinde kadınlar üzerinde toplumsal bir baskı haline dönüşen, kadın bedeni için ‘yaratılmış’ güzellik kalıplarını sorgular. Resimlerinde soyutlayarak işlediği kadın figürlerinde göz ve burun gibi insanların karakteristiklerini yansıtan ögelere yer vermeyen sanatçı, bunun nedeninin izleyici ile resimlerindeki kadınlar arasında bir duvar olması olduğunu belirtir. Alkan’ın makine kullanmadan, tek başına elle işlediği eserlerini tamamlaması yaklaşık 1.5 - 2 ay sürer. Eserlerinin yapımının uzun sürmesi kadının toplumun dayattığı güzellik normlarına uyum sağlayarak “güzelleşmek” uğruna harcadığı zaman ile bir benzerlik olduğunu da vurgular.

bottom of page