top of page
kuresel_amaclar_06_siyah_edited.png
ska6_edited.jpg

Güvenli ve karşılanabilir içme suyu

Hedefler

ska 6 istatist son 1_edited.png

1990 yılından beri 2.6 miylar insan daha iyi içme suyuna ulaştı, fakat 666 milyon insanın hala temiz içme suyuna erişimi yok.

Veriler

ED_030_edited.jpg

Para Yoksa Su Yok

Elmas Deniz

Enstalasyon
MDF plaka üzerine folyo harfler

Beyaz bir zemin üzerine kendi el yazısıyla yazılmış folyo harflerin boyanması ile oluşan eserinde Elmas Deniz kısa, vurucu bir söz ile büyük bir sorunu gözler önüne serer. Eserde temel yaşam kaynaklarının ticarileştirilmesinden yola çıkarak bir zamanlar herkesin kolaylıkla ücretsiz bir şekilde erişebileceği suyun para karşılığı satın alınan bir olguya dönüşmesinin üzerinde durur. Böylece müşterek kaynakların mülkiyeti ve politik-ekonomik sistemin bu kaynaklar ve dolayısıyla insan üzerindeki etkisini tartışmaya açmayı hedefler.

#sukıtlığı #erişilebiliriçmesuyu #suekosistemlerininkorunması #suayakizininazaltılması #erişilebilirsanitasyon #erişilebilirhijyen

 

Sanatçı Hakkında:

İstanbul’da yaşayan sanatçının kavramsal odaklı çalışmalarında, konu ekonomi ve doğadır. İnsan-doğa ilişkisi, tarih boyunca doğa fikri, ekolojik kaygılar, doğanın kapitalizm eliyle uğradığı tahribat ve tüketim kültürü üzerine üretimleri bulunur. Değer sistemi, kayıplar, soy tükenmeleri ve tarihin coğrafyadaki izleriyle ilgilenir.

bottom of page