top of page
kuresel_amaclar_08_siyah_edited.png
ska8_edited.jpg

Sürdürülebilir ekonomik büyüme

Hedefler

ska 8 copy 1_edited.png

Yaklaşık 700 milyon işçi, 2018’de günde 3.20 dolardan az bir gelirle aşırı veya orta derecede yoksulluk seviyesi içinde yaşadı.

Veriler

sinekler.png

Sinekler

İbrahim Koç

Uni - Art Koleksiyonu

Heykel
Metal

Yapıtlarında metal, mermer ve karışık teknik kullanarak ürettiği dinazor, bukalemun gibi birçok metal hayvan heykelleri ile tanınan sanatçı, ele aldığı imgeleri boyutsal olarak ters çevirerek, alışılagelmiş anlamlarından sıyırıp yeni okumalara yer açar. Bu eserde de, doğadaki formuna göre çok daha büyük işlenen sivrisinekler kullanarak büyüklük, küçüklük; zayıflık ve güç kavramları üzerinden farklı okumalara imkan verir. Sivrisinekler kan emici ve sömürücü olarak simgeselleştirilir, bu çalışmada boyut olarak ters yüz edilişiyle, sömürenin ve sömürünün boyutunu tartışmaya açar. Öte yandan sivrisineğin küçük de olsa kanını emdiği hayvan -insan da dâhil olmak üzere- üzerindeki etkisi, sistem içindeki küçük unsurların büyük etkileri olabileceğini de düşündürür.  Bu da izleyiciyi politik-ekonomik sistem içindeki güç ilişkilerini yeniden düşünmeye davet eder. 

 

#herkesiçininsanayakışıriş #kapsayıcıbüyüme #yoksulluğakarşıistihdam #esitişeeşitücret #çocukişçiliğineson #işçihaklarınınkorunması

 

Sanatçı Hakkında:

Heykel sanatçısı İbrahim Koç, yapıtlarında malzeme olarak metal, mermer ve karışık teknik kullanır. Ürettiği sivrisinek, dinazor ve bukalemun gibi devasa / küçük metal hayvan heykelleri ile tanınan sanatçı, yapıtlarını ve üretim sürecini şu sözlerle ifade eder: “Heykellerim genellikle metal malzemelerle oluşturduğum hayvan figürlerinden oluşmaktadır… Oluşturduğum hayvan heykellerini, doğadakilerden farklı olarak küçük olanı devasa büyüklükte, büyük olanı ise çok küçük olarak biçimlendirme eğilimindeyim. Bunun nedeni ise doğaya ve gönderme yaptığım duruma zıt bir ilişki kurmaktır.“ Sanatın karşıtlık yaratan ve alışıldık anlam ve işleyişi değiştiren bir güç olduğuna inanan Koç, bu özelliği sayesinde bireye ve topluma ivme kazandırması konusunda etkili olduğunu savunur.

bottom of page