top of page

co-art

co-act

yaklas_2030.png

antroposen çağında sanat

Atölye Multidisipliner Sanat Atölyeleri

Elmas Deniz ile Video Atölyesi - Sentetik Su

“Elmas Deniz ile gerçekleştirilecek kolektif video atölyesinde, doğa - insan ilişkisini sanatsal bir perspektiften düşünmenin kendisi de incelenerek yeni bir bakışa zemin hazırlanacak. Bu ilişkinin farklı modlarını özellikle su odağında tartışmaya açacak atölyede, sanatın özgürleştiriciliği düşünme, eleştirellik ve çok boyutlu yaklaşım pratiğine katılımcılar ile taşınacak. Bu doğrultuda atölyede teknik bilgi öğreniminden ziyade bir sanatçı ile birlikte düşünme ve üretme deneyimi ön planda olacak.” 

Elmas Deniz ile Video Atölyesi - Sentetik Su

“Elmas Deniz ile gerçekleştirilecek kolektif video atölyesinde, doğa - insan ilişkisini sanatsal bir perspektiften düşünmenin kendisi de incelenerek yeni bir bakışa zemin hazırlanacak. Bu ilişkinin farklı modlarını özellikle su odağında tartışmaya açacak atölyede, sanatın özgürleştiriciliği düşünme, eleştirellik ve çok boyutlu yaklaşım pratiğine katılımcılar ile taşınacak. Bu doğrultuda atölyede teknik bilgi öğreniminden ziyade bir sanatçı ile birlikte düşünme ve üretme deneyimi ön planda olacak.” 

Sentetik Su

Elmas Deniz, Ayşenur Annaç, Aylin Aydın, Beliz Bayraktar, Nazlı Kısacık Çotur, İlknur Haydaroğlu, Ebru Külünk, İlke Sude Rüzgar, İlke Topaktaş, Pelin Uzun, Hatice Kübra Yücel, Ömer Zorlubilek

Murat Germen ile Fotoğraf Atölyesi - Birleştirici Kent

“Kentler artık birleştirici olmak yerine ayrıştırıcı olmak, insanları bağımsızlaştırmak yerine külliyen bağımlı kılmak, insanların tüketim eğilimlerini öngörebilmek için kişisel / mahrem verileri toplayabilmek üzere esaret alanları olarak tasarlanıyor. Gözetim sistemleri güvenlik bahanesiyle kentleri teslim almış vaziyette; halbuki kentleri güvensiz hale getirenler, güvencesiz ve hakkaniyetsiz gelir dağılımının hakim olduğu ortamları yaratanların ve tek çözüm olarak güvenlik sistemleri kuranların ta kendileri. Bu atölye çalışmasının amacı kentlerin nasıl birleştirici yerler haline dönüştürülebileceğini tartışmak ve mevcut olumlu örnekleri irdeleyerek öneriler getirmektir.”

Ekran Resmi 2023-01-11 09.55.57.png

Birleştirici Kent

Murat Germen, Cansu Akkaya, Mehmet Baççı, Zeynep Efza Bostan, Yusuf Demir, Melike Gezer, Elif Bilge Gürgür, Fatma İnce, Fırat Karakurt, Elif Öztürk, Hakkı Kutluhan Yücel

bottom of page