top of page
14_12_bold.png

co-art

co-act

antroposen çağında sanat

yaklas_2030.png

“(…) bazı koşullar altında sanat –ki toplumsal gerçekliği yansıtmakla kalmayıp, toplumu eleştirir, dolayısıyla onu kurar– toplumdaki hastalıkların teşhisine ve tedavisine elverişli olur.”

Arnold Hauser,

“Society as the Product of Art”

İnsanın faaliyetleri aracılığıyla Dünya sistemine telafi edilmez biçimde etki ettiği Antroposen Çağı’nda, sanatın kişi ve toplumlar üzerindeki dönüştürücü etkisini yeni başka bir gözle değerlendirmemiz önemli. Çünkü sanat, karşımıza sürekli çıkan verilerin, istatistiklerin, raporların ötesinde; karşı karşıya olduğumuz kompleks sorunların altında yatan duyguları ve çelişkileri görünür kılarak, empati kurmayı kolaylaştırarak ve insanların kalplerine, zihinlerine, hayal güçlerine dokunarak değişime elverişli ortamı kurabilir.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında toplanmış karmaşık küresel sorunlarımızın çözümüne yönelik harekete geçmek üzere Eylem Onyılı’ndayız. Başta İklim krizi [SKA 13] ve etkileri olmak üzere karmaşık küresel sorunlarla mücadele için değişim, değişim içinse eylem şart. Bu, kültürümüz ve yaşam kaynaklarımızın tehdit altında olduğu dünyamızda tek sağ kalma stratejimiz.

 

CO-ART CO-ACT proje sürecinde sanat; antroposen çağında eyleme geçmemizi teşvik eden, kolaylaştıran, ivmelendiren bir güçniteliğiyle ele alınıyor.

 

Üniversite koridorlarında her birimizi farkettirmeden eğitime tabi tutan sanat eserlerinden oluşturulan bu seçki ve beraberinde konuşmalar ve atölyelerle, ortak geleceğimizi şekillendiren kompleks sorunlara dair aramızda canlı bir diyalog başlatabilir. kolektif eylem için yeni ortaklaşmalar [SKA 17] ortaya koyabiliriz.

co-art co-act küratöryal ekip:

Özlem Bahadır Karaoğlu, Okan Pala, Barış Çakmakçı, Ceyda Tahan, Doğa Çakmakçı, Sena Özgürcan

bottom of page