co-art

co-act

yaklas_2030.png

antroposen çağında sanat

Sohbetler

co-art co-act projesi kapsamında seçkide yer alan sanatçılar Elmas Deniz ve Murat Germen ile gerçekleştirilen "Kayıp Sular" ve "Kent Hakkı" sohbetlerinde antroposen çağında sanat kent ve su başlıkları altında tartışıldı. 

19 Nisan 2022

25 Nisan 2022

8 Kasım 2022

ou_logo_tr.png
ozuart uniart ortak logo-02.png
logo final_edited.jpg

iş birliği:

Regular Horizontal EN.png