top of page
kent hakkı konuşma posteri.jpg

Yaklaş2030 co-art co-act projesi kapsamında gerçekleşecek sohbetlerin ikincisi, sanatçı Murat Germen ile “Kent Hakkı” başlığı altında gerçekleşti.

  • Kente katılım için yenilikçi yollar, türetici mekanlar ve kentte dayanışma ağları, 

  • Kent suçları ve kimi zaman suç ortağı konumunda kalan kentlinin psikolojisi, 

  • Antroposen çağı koşullarında sanat-bilim etkileşimi,

Murat Germen ve Özlem Bahadır neoliberal politikaların ve antroposen çağı dinamiklerinin karşısında kentlinin rahatsızlıklarını ve daha eşitlikçi, kapsayıcı bir kent için imkanları sanatın kolaylaştırıcılığıyla konuştu.

 

Murat Germen / Sanatçı, Sabancı Üniversitesi

Özlem Bahadır / ÖzÜ SP, Özyeğin Üniversitesi

bottom of page