Sakinlerinden biri olduğumuz Nişantepe Mahallesi’nde 150 tane sokak var, bu sokaklardan 4 tanesinin adı bilinmeyen sokak.

Haritada gözükmüyor, çünkü tabelası çakılmamış. Hemen yanıbaşımızdaki bu sokaklara, Nişantepe’ye yaklaşmaya, tanımaya, anlamaya sevkeden bir sürü başka sebepten biri bu olmayan* tabela oldu.

3 yıldır müşterek sokaktan geçip, nadiren karşılaştığımız mahalle sakinlerine yaklaşalım, hangi eşiklerin kıyısında durduğumuzu üniversite sakinleriyle birlikte konuşalım istiyoruz.

 

İstiyoruz ki karşılaşmalar çoğalsın, bütün bu çalışmalar, yazıp çizmeler birlikte yaşama kültürüne, birlikte düşünme, üretme kültürüne katkı sağlasın. Kentsel müştereklerimizi, eşik-sınır ekseninde, gıda, etik, göç, adalet, eğitim, iş ve benzeri konuların katılımıyla geniş bir skalada tartışacağız. Müştereklerimizi sınır - eşik ekseninde okumaya başladığımızda umuyoruz ki karşılaşmalarımızın potansiyelleri de görünür olmaya başlayacak.

 

Ekim & Kasım aylarında birlikte deneyimleyeceğimiz yürüyüş, sohbet, paneller ve atölyeler ışığında şekillenecek bir müşterekleşme zemininin peşindeyiz. Üniversiteyi üniversite kılan çok çeşitli bilgi ve birikimin toplumsal fayda için kullanılması mümkün çünkü.