top of page
kuresel_amaclar_01_siyah_edited.png
ska 1 istatist 1.png

Zatürre ve ishal gibi önlenebilir hastalıklar her sene tedavisini karşılayamayacak kadar fakir 2 milyon çocuğun canını alıyor.

Veriler

IMG_0014.png

Bisiklet

Zekine Kundukan

Uni - Art Koleksiyonu

Enstalasyon
Tuval üzerine yağlı boya, bisiklet

ska1_edited_edited.png

Aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi

Hedefler

Fiziksel olarak tablonun önüne yerleştirilmiş gerçek boyutlardaki mumla kaplı bisikleti, tablodaki çocukla ayrı düzlemlerde tutan sanatçı, çocuğun eşyaya erişimini olanaksızlaştırır. Farklı şekillerde yorumlanabilir olmakla birlikte, bisikletin mum ile kaplanmış olması doğum günlerini ve bisikletin tablodaki çocuk tarafından arzulanan bir obje olduğunu çağrıştırır. Yerleştirilen eşyanın bisiklet olması, tartışmayı temel ihtiyaçlardan çıkarıp yoksulluğun çok boyutluluğuna yönlendirir. Kullanılandığı soluk, koyu renkler ve kalın fırça darbeleri ile eserdeki çocuğun ruh halini betimleyen Kundukan; yoksunluk halini görmezden gelinemeyecek basitlik ve yalınlıkla izleyiciye sunar.  

#yoksullukbitebilir #çocukyoksulluğu #krizleredayanıklılık #yoksulluğunpsikolojiketkileri #yoksullukinsanhaklarıihlalidir #hepimizeyeter #yoksulluğunboyutları #derinyoksulluk

 

Sanatçı Hakkında:

Kundukan eserlerindeki “olağandışı” manzaralar; belleğimizi oluşturan gelenek ve görenekler, dinsel baskı, otorite ve şiddet, ataerkil yapı, toplumsal koşullanma izleri gibi kendi geçmişinden aldığı imgelerle yorumlayarak bir araya getirir. Beslendiği temel kaynaklardan biri çocukluk yılları olan sanatçı, resimlerinde izleyiciyi bir anlamda “mahrem”ine dahil eder. Sanatçı, bireysel bellekten yola çıkıp, normalleştirilen aile kurumuna daha derinden bir bakışla yaklaşarak; toplumsal belleğimizi şekillendiren bu kurumdaki, dokunulmaz, sorgulanmaz ve hatta tabu haline gelmiş hastalıklı yönleri sorgulayan çalışmalar gerçekleştirirken, kadının (ve kız çocuklarının) ötekileştirilmesi, cinsel istismar ve cinsiyet ayrımcılığını eserlerine konu eder.

bottom of page