top of page

etap 1
sohbetler

Bir konferans ortamı yaratmaktan kaçınarak, etkileşimin daha fazla olduğu samimi bir ortamda Nişantepe Mahallesi’nin başlıca sorunları, güncel durumu ve nasıl mahalle ile üniversite arasında sağlıklı ve karşılıklı bir ilişkinin kurulabileceği tartışıldı.

sohbet 1 -
"Yakındaki Uzak: Nişantepe"

MÜMTAZ_VE_YAKUP_SOHBET.jpg

Çekmeköy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü, Nişantepe Mahalle Muhtarı ve Nişantepe Roman Hakları Derneği Başkanı’nın katkılarıyla gerçekleşen “Yakındaki Uzak: Nişantepe” adlı ilk Sohbet’te Özyeğin Üniversitesi kampüsü kurulmadan önceki durumu, mahallenin demografik ve sosyo-ekonomik yapısı üzerine bilgi paylaşıldı. 

sohbet 2 -
"Mekanda Adalet"

sohbetler poster.jpg

Mekanda Adalet Derneği (MAD) üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ikinci sohbet “Mekanda Adalet” adı altında gerçekleşti. Mahalle ve üniversite arasındaki yeni yaklaşımın uzun soluklu ve her paydaş için yararlı olabilmesi adına nasıl adımlar izlenilmesi gerektiği üzerine tartışmalar gerçekleşti.

bottom of page