top of page

etap 4
atölyeler

On iki farklı disiplinden lisans öğrencilerinin katılımıyla, Nişantepe yürüyüşleri esnasında tespit edilen dört ana konu başlığı altında(çöp, çiçek, gıda, çocuk) Yaklaş Nişantepe Kolektif Düşünce Atölyeleri düzenlendi. Bu atölyeler ile karma disiplinli ekiplerin Nişantepe Mahallesi’ni tüm katmanlarıyla ele alıp tartışması ve kolektif düşünce sistematiğini deneyimlemesi amaçlandı.

On iki farklı bölümden öğrencilerin, idari kadrodan çeşitli personelin ve akademisyenlerin katıldığı atölyelerin kolaylaştırıcılığı Sürdürülebilirlik Platformu çalışanları ve Özyeğin Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Atölyeler, ilk olarak Sürdürülebilirlik Platformu’ndan Özlem Bahadır ve Okan Pala’nın Yaklaş Nişantepe sürecinin önceki etaplarına ve kolektif düşünce bilincinin önemine değindiği açılış konuşması ile başladı. İki oturumda gerçekleşen atölyelerin ilk oturumunda grup içi tartışma başlıkları belirlendi ve fikir üretme süreci başladı. İkinci oturumda ise bu fikirler sunuldu ve grup içinde bilgi alışverişi gerçekleşti. Günün sonunda ise; her atölyeden iki konuşmacı seçildi ve bu konuşmacılar sırayla kürsüye gelerek geliştirdikleri fikirleri tüm dinleyicilere aktardılar.

Sürdürülebilirlik Platformu’ndan Özlem Bahadır ve Okan Pala’nın Yaklaş Nişantepe sürecinin önceki etaplarına ve kolektif düşünce bilincinin önemine değindiği açılış konuşması ile başlayan Yaklaş Nişantepe Atölyeleri, iki oturumda gerçekleşti. Bütün katılımcılar dört gruba ayrıldıktan sonra, atölyelerin ilk oturumunda grup içi tartışmalar ile üzerinde durulması gereken başlıklar belirlendi ve fikir üretme süreci başladı. İkinci oturumda ise bu fikirler sunuldu ve grup içinde bilgi alışverişi gerçekleşti. Günün sonunda ise; her atölyeden iki konuşmacı seçildi ve bu konuşmacılar sırayla kürsüye gelerek geliştirdikleri fikirleri tüm dinleyicilere aktardılar. 

Sık Sorulan Sorular _ Kolektif Düşünce Atölyeleri

​Atölye başvuruları bütün disiplinlerden herkese açıktır.​ 4 farklı atölye 12 katılımcı ile toplamda 48 kişi olacak şekilde gerçekleşecektir.

  • Neden kolektif düşünce atölyeleri?

Çok katmanlı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar, aynı derecede farklı disiplinlerden kolektif ve katmanlı bir çalışmayı gerektirir. Yürüyüşler sonrasında daha yakından tanımaya başladığımız Nişantepe Mahallesi’ni sorunlar, sorumluluklar ve imkanlar çerçevesinde kolektif bir şekilde tartışacağız.

  • Neden bu dört başlık?

Yaklaş_Nişantepe projesinin önceki etapları olan sohbetler ve özellikle yürüyüşlerde öne çıkan temalar: at, çiçek, çocuk ve çöp olduğu için atölye temaları olarak bu başlıklar seçildi.

insta kapak.jpg
çöp_edited.png

Çöp Atölyesi Kolaylaştırıcıları:

Hikmet Taşdemir | HSE

Ebru Tekin Bilbil | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Özlem Bahadır Karaoğlu  | Sürdürülebilirlik Platformu

Doğa Çakmakçı | Sürdürülebilirlik Platformu

çiçek_edited.png

Çiçek Atölyesi Kolaylaştırıcıları:

 

Okan Pala | Sürdürülebilirlik Platformu

Damla Durak Uşar | Sürdürülebilirlik Platformu

Ceyda Nur Tahan  | Sürdürülebilirlik Platformu

Gülbahar Coşkun | OpenFAB

çocuk_edited.png

Çocuk Atölyesi Kolaylaştırıcıları

 

Nevşet Gül Çanakçıoğlu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Pelin Günay | Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora

Barış Çakmakçı  | Sürdürülebilirlik Platformu

gıda_edited.png

Gıda Atölyesi Kolaylaştırıcıları

Candan Türkkan | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Murat Bayramoğlu | Sürdürülebilirlik Platformu

Ercan Mutlu | Mimar, ÖzÜ Mezunlar Derneği

Sena Özgürcan | Sürdürülebilirlik Platformu

bottom of page